9% BTW-tarief, wat moeten we ermee?

Per 1 januari 2019 zal het BTW-tarief hoogstwaarschijnlijk van 6% verhoogd worden naar 9%. Het plan moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, maar zoals het er nu uitziet lijkt de kans groot dat de verhoging doorgaat. Het doel van deze verhoging is het verleggen van belasting op arbeid naar belasting op consumptie.

Wat valt er allemaal onder het verlaagde BTW-tarief?

Denk hierbij aan de eerste levensbehoefte zoals bijvoorbeeld de diensten van een kapper, schoen- en fietsenmaker maar ook de verkoop van eten en niet-alcoholhoudende dranken.

Wie hebben er direct te maken met de gevolgen van de BTW verhoging?

Doordat de BTW van 6% naar 9% verhoogd zal gaan worden, zullen goederen en diensten voor consumenten kostbaarder worden. De consumenten kunnen deze BTW die in rekening wordt gebracht, niet als voorbelasting in aftrek brengen waardoor de geleverde prestatie per saldo duurder zal worden. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft deze verhoging geen invloed.

Hoe kan ik het toe te passen BTW-tarief bepalen?

Rond de jaarovergang is het niet altijd eenvoudig te bepalen of het 6% of 9% tarief toegepast moet worden. Bij goederen is het moment van levering leidend voor het bepalen van het BTW-tarief. Bij diensten is echter het moment van afronding van belang.

Wanneer er bijvoorbeeld een vooruitbetaling wordt gedaan voor een dienst waarbij de prestaties afgerond zijn in het kalenderjaar 2019, dient er alsnog 3% BTW worden bijbetaald over de hele prestatie. Bij doorlopende prestaties moet er over de periode die na 1 januari 2019 valt, 3% BTW worden bijbetaald.

Moet ik hier als ondernemer rekening mee houden?

Ja! Mogelijk moeten de prijzen aangepast worden en dient het boekhoudsysteem vóór 1 januari 2019 aangepast te worden.

Verder is het natuurlijk belangrijk om bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening te houden met de voorgenomen btw verhoging.

LET OP: Voor de 3% bij te betalen BTW dient er aan ondernemers een factuur worden gestuurd.

Meer weten over de verhoging van de BTW of hoe je hier als ondernemer mee om moet gaan? Neem hier contact met ons op!