Een fiets, elektrische fiets of speed pedelec kan ook zakelijk aangeschaft worden en net als een auto van de zaak die beschikbaar wordt gesteld aan werknemers kan dit ook met een fiets van de zaak. Momenteel is deze regeling voor een fiets vrij complex, omdat er geen vaste bijtelling geldt, maar een correctieverplichting op basis van het werkelijke aantal privé fietskilometers per jaar.

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt dit systeem vereenvoudigd, vanaf dat moment is een vaste bijtelling van 7% van de waarde van de fiets op jaarbasis verschuldigd. Fietsend naar het werk is dus niet alleen goed voor het milieu en de gezondheid van de werknemers, ook belastingtechnisch is het interessant, het gaat hier immers om een bijtellingsbedrag van slechts enkele euro’s per maand.

 

Hiermee word de regelgeving zoals deze nu bestaat vereenvoudigd en geldt een relatief laag percentage bijtelling (vergeleken met de auto bijtelling van 22%). Met de nieuwe regelgeving hoopt de overheid meer mensen op de fiets te krijgen, wat positief zal zijn voor de gezondheid, het milieu, klimaat en de doorstroming op autowegen.

 

Als er geen fiets van de zaak verstrekt wordt, is het ook toegestaan € 0,19 per woon-werk en zakelijke fietskilometer belastingvrij te vergoeden aan werknemers.

 

In de nieuwe regeling zal het naar alle waarschijnlijkheid toegestaan zijn om naast de auto van de zaak ook een fiets van de zaak ter beschikking te stellen aan een werknemer.

 

Kortom: de fiets van de zaak vormt voor zowel de werkgever als de werknemer een beloningsmogelijkheid met interessante fiscale voordelen, en dat vanaf 1 januari 2020 zonder al teveel administratieve ballast.

Uiteraard kunnen wij de doorrekening van de financiële gevolgen voor werkgever en werknemer uitvoeren.

Neem voor meer informatie of andere vragen gerust contact op!

Hoe vond jij deze post?

Laat het ons weten

Sorry dat deze post niet nuttig voor jou was

Onze content verbeteren wij samen met jou