BELANGRIJK OM TE WETEN

Er zijn verschillende compensatieregelingen die op jou als werkgever van toepassing kunnen zijn. Een compensatieregeling houdt in dat je gecompenseerd wordt voor de uitbetaalde transitievergoeding(en). Wie wil dit nou niet?! Ik leg je hieronder uit in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, je recht hebt op een compensatie.

Huidige situatie (2019)
overbruggingsregeling transitievergoeding
De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor werkgevers met een klein bedrijf (minder dan 25 werknemers), die bij een bedrijfseconomisch ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. Er is dan sprake van een slechte financiële situatie, waarbij je onder voorwaarden een beroep kunt doen op deze regeling. Deze regeling houdt in dat je voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding geen rekening hoeft te houden met de dienstjaren van een werknemer die voor 1 mei 2013 liggen. Je bent dan als werkgever voor werknemers die voor 1 mei 2013 reeds in dienst waren een lagere transitievergoeding verschuldigd. Met name als je een werknemer wilt ontslaan met een lang(er) dienstverband, kan deze compensatieregeling voor jou aantrekkelijk zijn. Dit is een tijdelijke regeling en loopt tot 1 januari 2020. Wil je weten wat de voorwaarden zijn en wanneer je hiervoor in aanmerking komt, lees dan snel de blogs!

Voorbeeld:
Een werkgever met 4 werknemers ontslaat 1 werknemer wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Omdat de werkgever financieel in zwaar weer zit, maakt hijgebruik van de overbruggingsregeling. De werknemer wordt per 1 mei 2019 ontslagen, is 30 jaar oud, heeft een bruto maandsalaris van € 4.860 en heeft een dienstverband van 10 jaar. 

De werknemer is 1 jaar in dienst, maar vanwege de overbruggingsregeling gaat de berekening uit van een dienstverband per 1 mei 2013. Dat betekent dat de transitievergoeding uitgaat van 6 dienstjaren (1 mei 2013 tot aan het ontslag per 1 mei 2019) en niet uitgaat van de feitelijke 10 dienstjaren. Voor de 6 dienstjaren ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris per dienstjaar:

6 x 1/3 x € 4.860 € 9.720

Dit betekend dat je een transitievergoeding verschuldigd bent van € 9.720,-  in plaats van € 16.200,-. Dit is in dit geval een voordeel van € 6.480,-

Situatie per 1 januari 2020
Compensatieregeling bij langdurig zieke werknemers
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je als werkgever moet betalen aan werknemers die na 2 jaar ziekte ontslag krijgen. Als een werknemer ziek is, ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Ook geldt er een ontslagverbod, dat inhoud dat je een werknemer niet mag ontslaan wegens ziekte. Pas als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kun je als werkgever ontslag aanvragen. In deze gevallen heeft een werknemer vaak recht op een transitievergoeding. Met de ‘regeling compensatie transitievergoeding’ kun je als werkgever de betaalde transitievergoeding (deels) terugkrijgen. Wil je weten in welke gevallen je als werkgever een beroep kunt doen op deze compensatieregeling, waar je deze aanvraag indient en welke uitzonderingsgevallen er zijn? Lees dan snel mijn blog (blog bijvoegen, zie bijlage mail)!

Situatie per 1 januari 2021
Compensatieregeling bij pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever
Als je jouw bedrijf moet beëindigen omdat je ziek bent geworden of omdat je met pensioen gaat, dan moet je jouw werknemers een transitievergoeding betalen. Dit kan ervoor zorgen dat je als kleine werkgever genoodzaakt bent om jouw pensioenvoorziening aan te spreken als je voor het betalen van de transitievergoedingen van jouw medewerkers niet de financiële middelen hebt. In dergelijke gevallen kun je vanaf1 januari 2021 recht hebben op een compensatie van de uitbetaalde transitievergoedingen. Aan de voorwaarden om voor deze compensatieregeling in aanmerking te komen, wordt momenteel nog gesleuteld. Zodra de regeling nader is uitgewerkt, zal ik hieraan een blog wijden zodat duidelijk is wat de voorwaarden zijn en wanneer je hiervoor in aanmerking komt.

Heb je een vraag? Neem contact op!

Suzan van den Brand
Juriste

Juridisch advies

 040-2810371
 Suzan@baskuul.nl