De transitievergoeding verplicht?

Ten aanzien van het al dan niet verplicht zijn van de transitievergoeding is het allereerst van belang om te vermelden dat de regels rondom het uitbetalen en het berekenen van de vergoeding per 1 januari 2020 gaan veranderen. Dit komt vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans, welke wet per deze datum in werking treedt. Aangezien in 2019 nog de huidige regels gelden, zal onze jurist waar nodig zowel de huidige situatie in 2019 als de nieuwe situatie in 2020 belichten, zodat het duidelijk is welke gevolgen de inwerkingtreding voor jou als werkgever heeft.

Een transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft in verschillende ontslagsituaties. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag (baanverlies) en anderzijds bedoeld om de stap naar een andere baan makkelijker te maken (transitie).

Is een transitievergoeding verplicht?

Wanneer is een transitievergoeding verplicht voor een werkgever

Een vergoeding is verschuldigd indien:

  • De arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is opgezegd, ontbonden of niet is verlengd.
  • De arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer is opgezegd, ontbonden of niet is verlengd in verband met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door een werkgever.

Let op: per 1 januari 2020 is het dus niet noodzakelijk dat een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Oftewel, per deze datum ben je als werkgever zijnde vanaf de 1e werkdag een, weliswaar lagere, transitievergoeding verschuldigd! Alles lezen over hoe de hoogte van dit bedrag tot stand komt? Klik dan hier.

Wanneer is een transitievergoeding niet verplicht voor een werkgever?

In onderstaande situaties ben je niet verplicht een transitievergoeding te betalen:

  • Je ontslaat een werknemer met een leeftijd jonger dan 18 jaar en deze werknemer werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week;
  • De arbeidsovereenkomst beëindig je met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst;
  • Een werknemer zegt de arbeidsovereenkomst zelf op, vraagt ontbinding aan de rechtbank of wenst geen voortzetting van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten als werkgever;
  • Je ontslaat een werknemer, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was;
  • Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt of de leeftijd bereikt dat hij recht heeft op pensioen;
  • De leeftijd van een werknemer is bij ontslag hoger dan de leeftijd waarop hij recht heeft op AOW of pensioen;
  • Als werkgever verkeer je in staat van faillissement, er is surseance van betaling aan jou verleend of je zit in de schuldsanering;
  • Als er in de branche van toepassing zijnde CAO een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld en/of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben;

Vrije keuze alsnog uitkeren transitievergoeding

Uiteraard mag je in er in bovenstaande gevallen wel voor kiezen om een transitievergoeding uit te keren. Met name in de situatie van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt vaak wel een vergoeding afgesproken, welke vergelijkbaar maar vaak wat hoger is dan de transitievergoeding. Een werknemer zal immers niet zomaar akkoord gaan met zijn of haar ontslag. Een ontslag via de kantonrechter of het UWV is duurder, complexer en minder snel geregeld. Onze juristen hebben een aantal tips voor jou op een rijtje gezet, lees er hier alles over!

Zorg ook dat je onze LinkedIn pagina volgt zodat je altijd tijdig op de hoogte blijft van onze tips!

Heb je een vraag? Neem contact op!

Suzan van den Brand
Juriste

Juridisch advies

 040-2810371
 Suzan@baskuul.nl

Laat nu de transitievergoeding berekenen!

Hoe wordt een transitievergoeding berekend?

Het is vaak niet eenvoudig om te doorgronden of een transitievergoeding aan alle gestelde eisen voldoet of voor verbeteringen vatbaar is. Daarom controleren onze juristen nu de door jou opgestelde transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris van uw werknemer en de duur van de arbeidsovereenkomst (aantal dienstjaren). Onder het maandsalaris wordt begrepen het bruto maandsalaris, 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstverdeling en vaste (ploegen)toeslag(en). Wil je weten wat de hoogte van de transitievergoeding is? Vul dan de rekentool in!