De transitievergoeding

De transitievergoeding is een wettelijk verplichte uitkering waar een werknemer recht op heeft in diverse ontslagsituaties. De werkgever is verplicht deze te betalen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe deze vergoeding in elkaar zit. Als eerste is het van belang dat de regelgeving vanaf 2020 is gewijzigd. Zowel de berekening als de uitbetaling en het recht op de transitievergoeding is anders geworden.

Wat is een transitievergoeding?

Een werknemer die wordt ontslagen krijgt in veel gevallen een geldbedrag mee. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. Deze vergoeding bestaat om het baanverlies te compenseren. Daarnaast moet de vergoeding de stap naar een andere baan makkelijker maken. Daarom is het belangrijk om te weten wat een transitievergoeding precies is, wanneer hier recht op is en hoe de berekening in zijn werk gaat. Voor de berekening van de transitievergoeding kan je op onze pagina met bereken-tool terecht!

Wanneer is een transitievergoeding verplicht?

Het recht op een transitievergoeding ontstaat op de eerste werkdag van een werknemer. Hij of zij heeft recht op uitkering van de transitievergoeding wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd, ontbonden of niet verlengd.
  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd in verband met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door een werkgever.

Wanneer is een transitievergoeding niet verplicht?

In onderstaande situaties is een transitievergoeding niet wettelijk verplicht:

  • Als een werknemer jonger dan 18 jaar is, minder dan 12 uur per week heeft gewerkt en ontslag krijgt;
  • De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst;
  • Wanneer een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzegt, ontbinding vraagt of niet wil verlengen. Tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;
  • De werknemer krijgt ontslag als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbare nalatigheid;
  • Bij het bereiken van de AOW-leeftijd of de leeftijd dat de werknemer recht heeft op AOW of pensioen;
  • Als de werkgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling is verleend of als de werkgever in de schuldsanering zit;
  • Wanneer in de CAO van de betreffende branche een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen. Gelijkwaardig houdt in dat er in geld of natura een vergoeding of voorziening is opgenomen die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waar recht op bestaat.

Dat de transitievergoeding niet verplicht is betekent niet dat deze niet uitgekeerd mag worden. Met name bij beëindiging met wederzijds goedvinden wordt vaak een vergoeding afgesproken. Deze is normaal gesproken vergelijkbaar met de transitievergoeding. Een werknemer gaat immers niet zomaar akkoord met zijn of haar ontslag. Daarnaast is ontslag via de kantonrechter of het UWV duurder, complexer en minder snel geregeld.

Tips en voordelen werkgever

Er bestaan verschillende compensatieregelingen waar werkgevers in sommige gevallen gebruik van kunnen maken. Rechtstreekse compensatie voor de uitbetaling van een transitievergoeding is voor veel werkgevers heel interessant. Hierbij zijn er twee tijdstippen waarop compensatieregelingen ingaan: 1 januari 2020 en 1 januari 2021. Hierbij blijven beiden van kracht tot de wetgever dit anders inricht. Er is dus nog geen einddatum van deze regelingen bekend.

Ingang per 1 januari 2020: Compensatieregeling bij langdurig zieke werknemers

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan werknemers die na 2 jaar ziekte ontslag krijgen. Als een werknemer ziek is, is de werkgever verplicht om loon door te betalen. Ook geldt er een ontslagverbod. Een werknemer mag niet ontslagen worden omdat hij of zij ziek is. Dit kan wel als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. De werknemer heeft dan bij ontslag wel recht op een transitievergoeding. Voor de vergoeding in een dergelijke situatie bestaat deze compensatieregeling. Wil jij weten wanneer je als werkgever een beroep kunt doen op deze compensatieregeling, waar je een aanvraag in kunt dienen en welke uitzonderingsgevallen er zijn? Lees dan mijn blog over de compensatieregeling.

Ingang per 1 januari 2021: Compensatieregeling bij pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever

Werknemers kunnen hun baan ook kwijtraken als gevolg van pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Als het bedrijf hierdoor eindigt, hebben de werknemers recht op een transitievergoeding. Dit kan als gevolg hebben dat kleine werkgevers hun pensioenvoorziening aan moeten spreken. Zij hebben namelijk niet altijd de financiële middelen. In dergelijke gevallen kan het zijn dat je recht hebt op compensatie. De voorwaarden voor deze regeling zijn op dit moment nog niet bekend, zodra deze bekend zijn kan je ze hier ook terugvinden.

Tips en voordelen werknemer

Als werknemer moet je inkomstenbelasting betalen over een ontvangen transitievergoeding. Het bedrag behoort fiscaal gezien namelijk tot het inkomen. In veel gevallen valt een ontslagvergoeding gedeeltelijk of geheel in de hoogste belastingschaal. Dit betekent dat je het hoogste percentage, 51,75%, aan belasting af moet dragen. Dit doet de werkgever, de werknemer ontvangt het netto bedrag.

De hoogte van het belastingpercentage hangt uiteraard af van het totale inkomen. Voor het bepalen van de belastingschaal tel je dus het jaarinkomen en de vergoeding bij elkaar op. Natuurlijk wil de werknemer zoveel mogelijk van de vergoeding netto overhouden. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft een werknemer verschillende opties. Hiermee ontstaat een belastingvoordeel. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om de bruto transitievergoeding (deels) te gebruiken voor outplacement en opleidingen. Over dat gedeelte betaal je geen belasting. Bijkomend voordeel is dat er een groter bedrag beschikbaar is voor outplacement en/of opleidingen. Wanneer je pas na uitbetaling outplacement of opleidingskosten maakt, is immers al belasting ingehouden en blijft er een kleiner bedrag over.

Zo zijn er nog een aantal andere mogelijkheden, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Belangrijk is dat jij hierin de juiste keuze maakt. Onze belastingadviseurs helpen jouw graag verder en zetten alle mogelijkheden voor jou op een rijtje. Daarbij berekenen zij het belastingvoordeel zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

Wil jij vaker op de hoogte zijn en blijven van belangrijke informatie? Bekijk en volg dan onze LinkedIn pagina!

Heb je een vraag? Neem contact op!

Wester Koot
Vennoot

Wester Koot

 040-2810371
Wester@baskuul.nl

Laat nu de transitievergoeding berekenen!

Hoe werkt de berekening?

Het is voor werknemers vaak niet eenvoudig om te doorgronden of een transitievergoeding aan alle gestelde eisen voldoet of voor verbeteringen vatbaar is. Daarom controleren onze juristen dit voor jou. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag bepaal je op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris van de werknemer en de duur van de arbeidsovereenkomst (aantal dienstjaren). Onder het maandsalaris wordt het bruto maandsalaris, een 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstverdeling en vaste (ploegen)toeslag(en) begrepen. Wil je weten wat de hoogte van de transitievergoeding is, vul dan de rekentool in.