Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Soms willen een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het is dan noodzakelijk om de onderlinge afspraken in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Dit wordt gedaan in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is vormvrij. Dit betekend dat een werkgever en een werknemer zelf bepalen wat er in de vaststellingsovereenkomst staat. Wel worden er de nodige eisen gesteld aan een vaststellingsovereenkomst. Daarom is het verstandig hierover juridisch advies in te winnen. In de praktijk denken partijen vaak bepaalde rechte te hebben, terwijl dat niet altijd het geval is. Een transitievergoeding is bijvoorbeeld geen wettelijk recht voor een werknemer bij deze wijze van beëindiging. Toch wordt dit wel vaak meegenomen in de onderhandelingen. Een werknemer stemt immers niet zomaar in met een ontslag.

Als de werknemer instemt met het ontslag, hoeft de weg van ontslag niet langs de kantonrechter of het UWV. Dit bespaart beide partijen een hoop tijd, geld en onzekerheid. Het is namelijk maar de vraag of het ontslag door de kantonrechter of het UWV wordt goedgekeurd.

Upload hieronder jouw overeenkomst en wij checken deze gratis voor je!

Eventuele aanpassingen en uitvoering daarvan doen wij alleen in overleg met jou.

Bestand in PDF, RTF of TXT

Heb je een vraag? Suzan helpt je graag verder!

Suzan van den Brand
Juriste

Juridisch advies

 040-2810371
 Suzan@baskuul.nl

Wanneer kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden?

In veruit de meeste gevallen bied men een vaststellingsovereenkomst aan in de volgende situaties:

  • Disfunctioneren van een werknemer
  • Bedrijfseconomische reden(en)
  • Arbeidsconflict met een werknemer
  • Zieke werknemer (let op, dit mag niet!)

In bovenstaande gevallen kan de vaststellingsovereenkomst een uitkomst zijn. Zeker omdat het vaak lastig is om een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter of het UWV te ontbinden. Hieronder zijn deze punten nader toegelicht.

Disfunctioneren werknemer

De werkgever kan een vaststellingsovereenkomst voorleggen als er ontevredenheid bestaat over de arbeidsprestaties van een werknemer. Het gaat dan niet om kleine fouten maar om structurele problemen. In dergelijke gevallen is de werkgever verplicht om een verbetertraject te starten. De werknemer krijgt dan begeleiding om weer op het juiste niveau te komen. Zo kan hij of zij wellicht weer voldoen aan de functie-eisen. Dit traject duurt over het algemeen zes tot negen maanden. Er worden door rechters flinke eisen gesteld aan dergelijke verbetertrajecten. Zo moet de werkgever concreet maken waar het disfunctioneren uit bestaat en mag er geen sprake zijn van ziekte of gebreken. Er mag ook geen andere passende functie voorhanden zijn en de werknemer moet tijdig in kennis worden gesteld over het disfunctioneren. Uiteraard moet de werkgever ook voor goede arbeidsomstandigheden zorgen.

Bedrijfseconomische reden(en)

Bij bedrijfseconomische redenen spelen vaak onderstaande situaties:

  • Een slechte financiële situatie van de werkgever
  • Er is sprake van structurele werk- of omzetvermindering
  • De bedrijfsactiviteiten worden deels beëindigd
  • Organisatorische of technologische veranderingen zoals automatisering
  • Verhuizing van het bedrijf naar een andere locatie

Bij bovenstaande gevallen kan de vaststellingsovereenkomst ook uitkomst bieden. Als de werknemer niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst, dan moet de werkgever langs het UWV. Het UWV toetst of de informatie voldoende is om een ontslagvergunning te verstrekken. Behalve het bewijzen van de slechte financiële situatie moet de werkgever een aantal belangrijke stappen nemen. Bijvoorbeeld het juist afspiegelen van het vaststellen welke werknemers ontslagen kunnen worden. Het spreekt voor zich dat een vaststellingsovereenkomst hier veel geld en tijd kan schelen.

Arbeidsconflict

In elke werksituatie kan een arbeidsconflict ontstaan. Bijvoorbeeld als er een klik mist tussen werknemer en werkgever. Of bij een werknemer die frequent verzuimt. In de meeste gevallen gaat een arbeidsconflict van kwaad tot erger. De werkgever heeft dan de mogelijkheid om het dienstverband te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Als de werknemer hiermee akkoord gaat is de situatie snel en soepel opgelost. Wel is het verstandig eerst op zoek te gaan naar een oplossing van het conflict. Wanneer de werknemer niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst staat de werkgever dan sterker bij een rechterlijke procedure.

Ziekte

Een werknemer heeft tijdens de eerste twee jaren dat hij of zij ziek is ontslagbescherming. Dit houdt in dat een werknemer geen ontslag mag krijgen tijdens ziekte. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. De eerste heet “situatieve arbeidsongeschiktheid”. Hierbij is de ziekte een direct gevolg van een arbeidsconflict. De tweede uitzondering ziet op langdurig zieke werknemers. Indien niet meer te verwachten is dat de werknemer terugkeert, bijvoorbeeld door terminale of ongeneeslijke ziekten, kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden middels een vaststellingsovereenkomst. Het voordeel hiervan is dat voor beide partijen zekerheid ontstaat in een onzekere situatie. Beide partijen weten hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en onder welke voorwaarden. Dat geeft rust. In alle andere situaties geldt het ontslagverbod en kan een werknemer niet (zomaar) ontslagen worden.

Benieuwd of jouw vaststellingsovereenkomst aan alle voorschriften voldoet en het maximale voor jouw situatie oplevert? Kom dan vrijblijvend langs en wij checken gratis jouw vaststellingsovereenkomst. Verbeteringen of aanpassingen zullen wij in overleg tegen betaling uitvoeren. Neem contact op of maak direct een afspraak in onze digitale agenda.

Heb jij al een goede vaststellingsovereenkomst?

Laat onze ervaren juristen, gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het Ontslagrecht, jou adviseren òf jouw vaststellingsovereenkomst gratis controleren. Daarbij beoordelen wij of deze overeenkomst rechtsgeldig en correct opgesteld is door jouw werkgever. Daarnaast bekijken onze juristen of je recht hebt op een uitkering en of de aangeboden ontslagvergoeding hoog genoeg is. De eerste controle is geheel gratis en vrijblijvend. Wanneer er onjuistheden of mankementen in de vaststellingsovereenkomst te vinden zijn, geven wij een advies. Kosten zijn er pas wanneer jij de overeenkomst aangepast wilt hebben of een tegenvoorstel laat opstellen. In de praktijk blijkt het vaak zo te zijn dat jouw werkgever deze kosten wil betalen!

Vragen of onduidelijkheden voor het indienen van jouw vaststellingsovereenkomst?

Heb je nog vragen of wil je liever een Arbeidsjurist spreken voordat jij jouw overeenkomst upload en verstuurt?

Onze juristen zijn bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 040 – 2810371 of mail naar suzan@baskuul.nl. Ons pand is gevestigd aan de Wildeman 14 te Eindhoven. Of je nu belt of mailt, dit contactmoment is gratis en vervolgens beslis jij of wij jou verder kunnen helpen. Aarzel dus niet en neem contact op!