JURIDISCH ADVIES

Juristen waarmee je sterker staat en bij wie jouw belangen op de eerste plaats komen, zijn een prettige gedachte bij een geschil. Onze juristen zijn niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van geschillen, maar juist ook bezig om toekomstige problemen te voorkomen.

Elke MKB ondernemer of particulier herkent wel situaties waarin (gevoelsmatig) onrecht schuilt. Het wordt helemaal vervelend als die situatie betrekking heeft op jezelf en (mogelijk) leidt tot een juridisch conflict met de nodige haken en ogen. Helaas zien wij dit ook bij onze klanten gebeuren.

Werkwijze Baskuul

Met onze juridische adviesdiensten bieden wij alle nodige ondersteuning om juridische kwesties en geschillen tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Naast de coördinatie, standpuntbepaling, inhoudelijke voorbereiding en follow-up van overleggen kunnen deze juridische diensten bestaan uit het opstellen van verschillende soorten overeenkomsten of bijstand in het arbeidsrecht. Het grote voordeel is dat wij van onze bestaande cliënten al veel bedrijfsgegevens beschikbaar hebben en dat wij onze relaties goed kennen. De juristen van Baskuul kunnen hierdoor snel een belangrijke rol vervullen, waarbij op zeer vertrouwde wijze met gevoelige gegevens wordt omgegaan.

Indien je behoefte hebt aan juridisch advies, dan zal onze juriste de betreffende kwestie bestuderen en in kaart brengen wat de mogelijkheden of onmogelijkheden zijn. Hier wordt open en eerlijk over gecommuniceerd. Indien een oplossing niet haalbaar wordt geacht, dan zullen we hier ook zeker duidelijk over zijn. Mochten we wel goede kansen zien, dan gaan we daar natuurlijk helemaal voor!
Van tevoren wordt altijd een duidelijke kosten-batenanalyse gemaakt.

Expertise

Arbeidsrecht, huurrecht en ondernemingsrecht zijn belangrijke pijlers voor onze juristen. Een ander belangrijk onderdeel vormt het consumentenrecht, met name op het terrein van consumentenfinancieringen. Of het nu gaat om juridische structuren, juridische geschillen, bedrijfsovernames of het opstellen en controleren van contracten, de juristen van Baskuul zijn er voor jouw belang. Naast onze eigen expertise kunnen we hierbij gebruikmaken van vakspecialisten uit ons netwerk, zoals advocaten en notarissen.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Suzan!

Suzan van den Brand
Juriste

 040-2810371
 Suzan@baskuul.nl