HET BELANG VAN EEN JURIST

Wat kan een jurist voor jou betekenen?

Onze juristen kunnen jou allereerst adviseren  over de gehele ontslagsituatie en daarnaast de communicatie met jouw werknemer overnemen, zodat jij je kunt richten op jouw onderneming. Daarnaast kunnen zij de onderhandelingen over de ontslagregeling van jou overnemen en zorgen dat er voor jou juridisch dichtgetimmerde vaststellingsovereenkomst ontstaat. Onze juristen kunnen jou bijstaan in een eventuele ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV en jouw in het algemeen adviseren over allerlei zaken omtrent jouw werknemers. Heb je een vraag of wil je dat zij jou helpen, bel of e-mail ze dan en zij helpen jou graag verder!

Wie staat jou bij?

Onze ervaren juristen zijn gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het Ontslagrecht. Zij kunnen jou met raad en daad bijstaan in (dreigende)ontslagprocedures. Of het nu gaat om een ontslag op staande voet, een ontslag met wederzijds goedvinden, een ontslag via de kantonrechter of het UWV dat maakt haar niets uit. Ze staan jou met raad en daad bij en zorgen ervoor dat jouw rechten als werkgever zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Kortom, ze halen er voor jou en jouw organisatie uit wat erin zit!

Waar kan Baskuul je mee helpen?

 • Adviseren bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten in het geval van ontslag (op staande voet), ontbinding, opzegging of beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • Adviseren bij situaties rondom ziekte, arbeidsconflicten, disfunctionerende of nalatige werknemers;
 • Vertegenwoordigen van jouw organisatie bij (gerechtelijke) (ontslag)procedures;
 • Opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten;
 • De communicatie met werknemers overnemen in (dreigende) conflictsituaties of ontslagsituaties;
 • Opstellen van beleid ten aanzien van personeel, waaronder personeelsreglementen & verzuimreglementen;

Belangrijk om te weten:

Wij zijn bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 040 – 2810371 of via info@baskuul.nl. Je bent welkom bij ons op kantoor aan de Wildeman 14 te Eindhoven en een eerste (kennismakings)gesprek is gratis! In dit gesprek schets jij de situatie en beoordeelen wij wat de te nemen stappen voor jou zijn. Wil je vervolgens dat wij deze actiepunten voor jou uitvoeren of jou helpen bij jouw situatie, dan doen wij dit tegen een vast uurtarief € 125 excl. btw. Aarzel dus niet en leg jouw situatie (gratis) aan ons voor!

Wist-je-dat?

 • Een vaststellingsovereenkomst een goedkope en snelle manier is om tot een ontslag te komen?
 • Aan een vaststellingsovereenkomst de nodige juridische eisen worden gesteld en het belangrijk is dat jouw (aansprakelijkheid)rechten zoveel mogelijk worden gewaarborgd alsook de WW-rechten van werknemers?
 • Een standaard vaststellingsovereenkomst feitelijk niet bestaat en er altijd maatwerk nodig is?
 • Een transitievergoeding niet verplicht is bij een ontslag met wederzijds goedvinden?
 • Als Baskuul de onderhandelingen met jouw werknemer overneemt zij ervoor zorgt dat de ontslagvergoeding en eventuele andere vergoedingen zo laag mogelijk blijven?
 • Baskuul regelmatig als bemiddelaar optreedt in (dreigende) conflictsituaties en dit dan leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing?
 • Baskuul jarenlange proceservaring heeft bij rechtbanken?
 • Het door Baskuul laten overnemen van de communicatie tussen jou en jouw werknemer leidt tot minder hoofdpijn bij jou?

MAAK GEBRUIK VAN DE GRATIS VASTSTELLINGSOVEREENKOMST-CHECK!

Het is voor werkgevers vaak niet eenvoudig om te doorgronden of een vaststellingsovereenkomst aan alle gestelde eisen voldoet of voor verbeteringen vatbaar is. Daarom controleren onze juristen nu gratis de overeenkomst. Daarbij beoordelen wij of er sprake is van een gangbare opzet van de vaststellingsovereenkomst, of er mogelijk recht is op een WW-uitkering en of de geboden hoogte ontslagvergoeding passend is. Daarnaast houden wij natuurlijk altijd rekening met het waarborgen van de rechten van de organisatie. Laat nu de vaststellingsovereenkomst gratis controleren via onze check!

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Wester.