Het belang van een jurist

Wat kan een jurist voor jou betekenen?

Onze juristen kunnen jou allereerst adviseren  over de gehele ontslagsituatie en daarnaast de communicatie met jouw werknemer overnemen, zodat jij je kunt richten op jouw onderneming. Daarnaast kunnen zij de onderhandelingen over de ontslagregeling van jou overnemen en zorgen dat er voor jou juridisch dichtgetimmerde vaststellingsovereenkomst ontstaat. Onze juristen kunnen jou bijstaan in een eventuele ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV en jouw in het algemeen adviseren over allerlei zaken omtrent jouw werknemers. Heb je een vraag of wil je dat zij jou helpen, bel of e-mail ze dan en zij helpen jou graag verder!

Wie staat jou bij?

Onze ervaren juriste Suzan is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het Ontslagrecht. Zij kan jou met raad en daad bijstaan in (dreigende)ontslagprocedures. Of het nu gaat om een ontslag op staande voet, een ontslag met wederzijds goedvinden, een ontslag via de kantonrechter of het UWV dat maakt haar niets uit. Ze staat jou met raad en daad bij en zorgt ervoor dat jouw rechten als werkgever zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Kortom, ze haalt er voor jou en jouw organisatie uit wat erin zit!


Waar kan ze je mee helpen?

 • Adviseren bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten in het geval van ontslag (op staande voet), ontbinding, opzegging of beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • Adviseren bij situaties rondom ziekte, arbeidsconflicten, disfunctionerende of nalatige werknemers;
 • Vertegenwoordigen van jouw organisatie bij (gerechtelijke) (ontslag)procedures;
 • Opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten;
 • De communicatie met werknemers overnemen in (dreigende) conflictsituaties of ontslagsituaties;
 • Opstellen van beleid ten aanzien van personeel, waaronder personeelsreglementen & verzuimreglementen;


Belangrijk om te weten:

Suzan is bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 040 – 2810371 of via suzan@baskuul.nl. Ze zit bij ons op kantoor aan de Wildeman 14 te Eindhoven en een eerste (kennismakings)gesprek is gratis! In dit gesprek schets jij de situatie en beoordeelt Suzan wat de te nemen stappen voor jou zijn. Wil je vervolgens dat Suzan deze actiepunten voor jou uitvoert of jou helpt bij jouw situatie, dan doet zij dit tegen een vast uurtarief € 125 excl. btw. Aarzel dus niet en leg jouw situatie (gratis) aan Suzan voor!

Wist-je-dat?

 • Een vaststellingsovereenkomst een goedkope en snelle manier is om tot een ontslag te komen?
 • Aan een vaststellingsovereenkomst de nodige juridische eisen worden gesteld en het belangrijk is dat jouw (aansprakelijkheid)rechten zoveel mogelijk worden gewaarborgd alsook de WW-rechten van werknemers?
 • Een standaard vaststellingsovereenkomst feitelijk niet bestaat en er altijd maatwerk nodig is?
 • Een transitievergoeding niet verplicht is bij een ontslag met wederzijds goedvinden?
 • Als Suzan de onderhandelingen met jouw werknemer overneemt zij ervoor zorgt dat de ontslagvergoeding en eventuele andere vergoedingen zo laag mogelijk blijven?
 • Suzan regelmatig als bemiddelaar optreedt in (dreigende) conflictsituaties en dit dan leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing?
 • Suzan jarenlange proceservaring heeft bij rechtbanken?
 • Het door Suzan laten overnemen van de communicatie tussen jou en jouw werknemer leidt tot minder hoofdpijn bij jou?

Suzan van den Brand
Juriste

Juridisch advies

Heb je een vraag? Neem contact op!

 040-2810371
 Suzan@baskuul.nl