Vakantie in Corona tijd

Vakantie in Corona tijd

De zomervakantie is aangebroken en het is weer toegestaan om naar het buitenland af te reizen. Maar hoe zit het eigenlijk met vakantie in Corona tijd?Wat als een werknemer naar een vakantieland afreist en besmet raakt met het Covid-19 virus? Of na thuiskomst verplicht in thuis quarantaine moet? En wat als een werknemer niet naar huis kan terugkeren? Ik leg jou in onderstaande blog uit wat je als werkgever in dergelijke gevallen het beste kunt doen.

Reisadviezen van de overheid


De overheid geeft in het kader van de Corona crisis reisadviezen over het afreizen naar het buitenland. Hiervoor gebruikt de overheid verschillende kleurcodes. Daarmee geeft men aan hoe veilig een land of gebied is. De verschillende kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood. Zo weet je precies welk reisadvies per land actueel is.

De reisadviezen van de overheid zijn niet bindend. Dit betekent dat een werknemer niet verplicht is zich te houden aan dit advies. Ook als werkgever kun je een werknemer niet verbieden om naar bepaalde landen af te reizen. Het is wel slim om hen te informeren over de mogelijke gevolgen van het afreizen naar risicolanden. Je kunt namelijk als werkgever in sommige gevallen het salaris inhouden óf vakantiedagen inzetten als blijkt dat een werknemer naar een risicoland is geweest (en ziek is geworden en/of in thuis quarantaine moet) en daardoor niet kan komen werken. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden.

De hoofdregel voor vakantie in Corona tijd

De hoofdregel is dat een werkgever het loon moet doorbetalen als een werknemer geen arbeid verricht. Maar dit is anders als het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer hoort te komen. Denk hierbij aan situaties waarbij een werknemer bewust het risico heeft genomen dat hij niet kan komen werken. Hoewel er nog geen jurisprudentie over deze materie is, is het aannemelijk om te stellen dat als een werknemer afreist naar een land met een negatief reisadvies hij daarmee bewust een risico neemt om ziek te worden. In deze gevallen kan een werkgever stellen dat een werknemer geen recht heeft op loon. Van belang is dan wel dat je een werknemer hier vooraf schriftelijk over informeert. Onderstaand tref je per reisadvies aan wat dit voor jou betekent als werkgever én wat voor acties jij dient te ondernemen.

Werknemer reist af naar een land met kleurcode groen en geel


Deze kleurcodes geven aan dat er geen of nagenoeg dezelfde besmettingsrisico’s zijn als in Nederland. Dit betekent dat er geen of beperkte corona-maatregelen zijn genomen in het desbetreffende land en dat het niet wordt afgeraden om naar deze landen af te reizen. Uiteraard wordt wel verwacht dat vakantiegangers goed op blijven letten en de corona-maatregelen opvolgen.

Omdat er voor deze kleurcodes geen negatief reisadvies geldt, nemen werknemers niet bewust een risico om besmet te worden én ziek te worden. Dit betekent dat als een werknemer ziek of besmet wordt op vakantie, dit hem feitelijk niet verweten kan worden. Het reisadvies was immers niet negatief, dus een werknemer heeft geen bewust risico genomen. In deze gevallen is mijn advies om als werkgever het vakantieverlof vanaf de ziekmelding om te zetten in ziekteverlof én het salaris door te betalen. Dit is ook het advies in het geval dat de kleurcode van het vakantieland tijdens het verblijf van een werknemer wijzigt. Bijvoorbeeld van groen of geel naar oranje of rood. Dit omdat het wisselen van de kleurcode tijdens het verblijf niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. Ten tijde van het afreizen naar het risicogebied was het reisadvies immers positief.

Werknemer reist af naar een land met kleurcodes oranje of rood

Deze kleurcodes geven aan dat er een negatief reisadvies voor deze landen geld, omdat het risico op besmetting met het Corona virus in deze landen groter is dan in Nederland. Of omdat er ernstige veiligheidsrisico’s bestaan in deze landen. De overheid adviseert bij kleurcode oranje alleen naar deze landen af te reizen als het echt noodzakelijk is (een vakantiereis is niet noodzakelijk uiteraard). Bij kleurcode rood is het advies om niet naar deze landen af te reizen.

Omdat er voor deze kleurcodes een negatief reisadvies geldt, nemen werknemers een bewust risico op besmetting als zij toch afreizen naar deze landen. Mijn advies is om werknemers vooraf schriftelijk te adviseren om niet af te reizen naar deze landen vanwege het besmettingsgevaar en hen tevens te informeren over de gevolgen als zij dit wel doen. Daarbij is het advies om zo gespecificeerd mogelijk de gevolgen te omschrijven in het geval werknemers niet op het werk verschijnen vanwege vertragingen, repatriëring, quarantaines en/of ziekte vanwege het corona-virus. Vermeld ook dat je het afreizen naar deze landen beschouwt als het bewust nemen van risico’s. Daar kunnen sancties op staan zoals een loonstop, het inleveren van vakantiedagen of het opnemen van onbetaald verlof.

Gratis tekst vakantie in Corona tijd

Ik heb een tekst opgesteld, die jij aan jouw werknemers per e-mail/brief/WhatsApp kunt versturen voordat zij op vakantie gaan. Hierin wordt uitgelegd wat de consequenties voor werknemers zijn als zij afreizen naar het buitenland. Wil jij dit gebruiken, laat mij dit dan even weten.

Inzetten vakantiedagen


Vakantiebestemmingen kunnen van de ene op de andere dag een andere kleurcode krijgen. Daarnaast worden vliegreizen regelmatig geannuleerd. Werknemers komen hierdoor soms al terug op reeds vastgestelde vakantiedagen. Als werkgever hoef je hier niet mee in te stemmen. Met name wanneer de vakantiedagen zijn goedgekeurd door jou als werkgever, ben je dit niet verplicht. Anderzijds kun je een werknemer ook niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel is het advies om in het kader van goed werkgeverschap hierover in overleg te treden met een werknemer om te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande tekst? Neem dan gerust contact op met één van onze experts!

Heb je een vraag? Suzan helpt je graag verder!

Suzan van den Brand
Juriste