Ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst

Verschillende ontslagroutes

Er zijn 3 verschillende ontslag-routes mogelijk om tot een ontslag met een werknemer te komen. Dit betreft onderstaande 3 routes:

  1. Ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst
  2. Ontslag via het UWV middels een ontslagvergunning
  3. Ontslag via de kantonrechter middels een ontbindingsprocedure

Op deze pagina wordt (vooralsnog) alleen het ontslag met wederzijds goedvinden behandeld, omdat dit een van de meest gekozen manier is om tot een ontslag te komen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een van de meest gekozen manieren om tot ontslag te komen, is het ontslag met wederzijds goedvinden. Dit houdt in dat werkgever en werknemer met elkaar afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als een werknemer dan instemt met het ontslag, dan hoef je niet naar de kantonrechter of het UWV te stappen. Dit bespaart een hoop tijd, geld en onzekerheid aangezien het maar de vraag is of het ontslag door de kantonrechter of het UWV wordt goedgekeurd.

De vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werkgever ervoor kiest om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het noodzakelijk om de onderlinge afspraken in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Dit wordt gedaan in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is vormvrij. Dit betekend dat een werkgever en een werknemer zelf bepalen wat er in de vaststellingsovereenkomst komt te staan. Er worden wel de nodige eisen gesteld aan een vaststellingsovereenkomst en het is verstandig om hierover juridisch advies in te winnen. In de praktijk komt het vaak voor dat werkgevers en werknemers menen bepaalde rechten te hebben, terwijl dat niet (altijd) het geval is. Iedere situatie is namelijk anders. Neem als voorbeeld de transitievergoeding, hierover ontstaat veel onduidelijkheid. Een ontslagvergoeding, in de volksmond vaak een transitievergoeding genoemd, is géén wettelijk recht van een werknemer bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Werknemers menen hier vaak recht op te hebben, terwijl dit in deze situaties absoluut niet het geval is. Wel wordt het vaak meegenomen in de onderhandelingen, omdat een werknemer vaak niet zonder ontslagvergoeding instemt met een vaststellingsovereenkomst.

Suzan van den Brand
Juriste

Juridisch advies

Heb je een vraag? Neem contact op!

 040-2810371
 Suzan@baskuul.nl