Arbeidsovereenkomst

Het belang van een goede arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst komt eigenlijk al tot stand wanneer werkgever en werknemer het eens worden over de essentiële arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in dat een arbeidsovereenkomst feitelijk niet eens op papier hoeft te staan. De praktijk leert echter dat een schriftelijke én goed opgestelde arbeidsovereenkomst van cruciaal belang is. Vooral als werkgever kan het je veel ellende besparen. Hieronder leg ik uit waarom:

1. Omdat een goede arbeidsovereenkomst problemen en onduidelijkheden voorkomt

Het hebben van een duidelijke arbeidsovereenkomst leidt tot minder probleemsituaties. Met name omdat het vaak ontbreekt aan een duidelijk personeelsbeleid, is het van belang dat de rechten en plichten van werknemers op de juiste wijze worden vastgelegd. Het komt in de praktijk nog te vaak voor dat er geen (goede) arbeidsovereenkomst voorhanden is. Dit leidt regelmatig tot vervelende situaties. Een goed voorbeeld hiervan zijn de regels omtrent ziekte. Wat wordt er doorbetaald tijdens ziekte en waar heb je je als zieke werknemer aan te houden? Iedere zieke werknemer heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Het is belangrijk om deze verplichtingen vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of een arbeidsreglement. Achteraf kunnen hier dan geen discussies over ontstaan. Dit geldt tevens voor zaken als opleidingskosten, secundaire arbeidsvoorwaarden, nevenwerkzaamheden en interne regels. Wanneer je duidelijke afspraken met jouw werknemer maakt, voorkom je vervelende verrassingen!

2. Omdat afspraken afdwingbaar moeten zijn

Een goede arbeidsovereenkomst zet de gemaakte afspraken niet alleen op papier, maar maakt ze ook afdwingbaar. Dit houdt in dat je als werkgever een werknemer kunt houden aan de afspraken in de arbeidsovereenkomst. Dat kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het concurrentie- en relatiebeding, ronselbeding en boetebeding. Dankzij dergelijke contractuele bepalingen en de daaraan verbonden boetes, zal een werknemer twee keer nadenken voordat hij/zij een overtreding van de arbeidsovereenkomst begaat.

3. Omdat medewerkers niet eeuwig blijven

Werknemers komen en gaan. Op eigen initiatief, of op initiatief van de werkgever. Althans, dit moet je dan wel in de arbeidsovereenkomst vastleggen! Als je geen zogenaamd opzegbeding in de arbeidsovereenkomst opneemt, dan kun je als werkgever (en werknemer) de arbeidsovereenkomst niet zonder tussenkomst van een rechter tussentijds opzeggen. Toch zijn er situaties denkbaar waarin dit wel wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan een disfunctionerende werknemer. Andere belangrijke afspraken die je in dit kader dient te maken, gaan over wat er van een werknemer mag worden verwacht indien hij/zij de organisatie verlaat. Denk hierbij aan afspraken over het werken bij de concurrent (concurrentiebeding). Of bijvoorbeeld het meenemen van werknemers naar een andere organisatie (ronselbeding) of het proeftijdbeding. Hierover dien je duidelijke afspraken te maken. Zo is het enerzijds mogelijk om afscheid te nemen van een werknemer en anderzijds weet de werknemer welke verplichtingen hij/zij heeft naar jou als werkgever.

4. Omdat geheimen ook geheim moeten blijven

Ook jouw onderneming heeft vast een aantal geheimen. En dat is 100% normaal. Hoewel werknemers ze misschien wel kennen, blijven dergelijke geheimen voor de buitenwereld maar beter ook echt geheim. Een goede arbeidsovereenkomst helpt daarbij, onder andere door vooraf aan te geven welke informatie vertrouwelijk is en dus geheim moet blijven. Het is overigens niet omdat zo’n geheimhoudingsbeding niet aanwezig is, dat een medewerker alle zakelijke geheimen zomaar op straat mag gooien. Want ook dan kun je achteraf optreden tegen jouw werknemer. Probleem is dan echter dat jouw geheimen of gevoelige informatie voor de concurrent al op straat liggen. Zorg daarom dat er een duidelijk geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen!

5. Omdat wij het goed kunnen regelen

Er zijn nog tal van andere redenen te bedenken waarom het hebben van een goede arbeidsovereenkomst van belang is. Los daarvan is het vooral belangrijk dat alles schriftelijk wordt vastgelegd. Mocht je nu geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten met jouw werknemer(s) gesloten hebben of werk je (inmiddels) met verouderde of verkorte arbeidsovereenkomsten, laat mij dan jouw arbeidsovereenkomsten opstellen of controleren. Ik zorg ervoor dat er bepalingen worden opgenomen over de duur, proeftijd en opzegging en ga zo maar door. Kortom, je ontvangt van mij een zeer uitgebreide arbeidsovereenkomst, die volledig in lijn is met de laatste wet- en regelgeving. Zo ben je zeker van de kwaliteit en kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan!