Compensatieregeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatieregeling aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan werknemers die na 2 jaar ziekteontslag krijgen.

Als een werknemer ziek is, dan ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Ook geldt er een ontslagverbod, dat inhoudt dat je een werknemer niet mag ontslaan wegens ziekte. Pas als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kun je als werkgever ontslag aanvragen. In deze gevallen heeft een werknemer vaak recht op een transitievergoeding. Met de ‘regeling compensatie transitievergoeding’ kun je als werkgever de betaalde transitievergoeding (deels) terugkrijgen. De grote vraag is natuurlijk in welke gevallen je als werkgever een beroep kunt doen op deze compensatieregeling. Waar dien je deze aanvraag in? En welke uitzonderingsgevallen gelden er?

Voorwaarden ‘compensatieregeling transitievergoeding’

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling, dien je je allereerst te wenden tot het UWV. Dit kan, zoals het er nu naar uitziet, per 1 april 2020. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald en geldt dus ook met terugwerkende kracht. Van belang hierbij is dat het einde van de periode van 2 jaar ziekte op of na 1 juli 2015 moet zijn.

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte (meer dan 2 jaar ziekte);
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • de transitievergoeding is betaald aan de werknemer.

Benodigdheden aanvraag

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en je wilt een aanvraag indienen bij het UWV, houdt er dan rekening mee dat je over de volgende bescheiden moet beschikken en bij de aanvraag moet overleggen:

 • de arbeidsovereenkomst;
 • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte;

Dit kunnen de volgende documenten zijn:

 • de ontslagvergunning van het UWV (bij een ontslag via het UWV);
 • de ontbindingsbeschikking van de rechter (bij een ontslag via de rechtbank);
 • de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst (bij een ontslag met wederzijds goedvinden).
 • loonstroken of andere gegevens waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens de ziekteperiode heeft doorbetaald;
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Slapende dienstverbanden

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. Een werkgever kan een werknemer ook na 2 jaar ziekte in dienst houden. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd. Je hoeft dan als werkgever geen loon meer te betalen, je hebt geen re-integratieverplichtingen meer én je hoeft geen transitievergoeding te betalen. Dit ben je namelijk alleen verplicht bij ontslag. Als je slapende dienstverbanden hebt, weet dan dat je geen compensatie krijgt voor het deel van het dienstverband ná 2 jaar ziekte. Houd er bovendien rekening mee dat de transitievergoeding in de tussentijd alleen maar oploopt, zonder dat het UWV dit gaat compenseren. Los daarvan is het nog de vraag hoe de rechtbank straks met dergelijke gevallen omgaat. Nu handel je als werkgever (nog) niet verwijtbaar als je een dienstverband slapend houdt, maar zodra de compensatieregeling in werking treedt, wordt dit misschien een ander verhaal. De tijd zal het moeten uitwijzen, maar hier moet je wel rekening mee houden.

Baskuul sluit zich aan bij OAMKB

Belangrijk nieuws! Baskuul Adviseurs sluit zich aan bij oamkb

Al jaren streven wij ernaar om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Bij Baskuul geloven we in betrokkenheid, meedenken en voortdurende optimalisatie. Om deze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen, hebben we besloten om een strategische stap te zetten naar de toekomst: Baskuul Adviseurs is nu onderdeel van oamkb.