Werkgever ontslag

Extreem snel ontslag kost een werkgever veel geld

In de casus die hieraan ten grondslag ligt, gaat op 4 februari een bedrijfsleider van start bij een nieuwe werkgever. Hij ondertekent hierbij een contract voor zes maanden zonder proeftijd en/of tussentijds opzegbeding. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens al na negen dagen beëindigd. Hierdoor stapt de voormalige werknemer naar de rechter en eist een gefixeerde schadevergoeding van zes maandsalarissen en een billijke vergoeding van één maandsalaris.

De rechter stelt vast dat de opzegging onrechtmatig is, omdat er geen proeftijd en/of tussentijds opzegbeding was overeengekomen. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op een schadevergoeding.

Gefixeerde schadevergoeding

Het bedrag dat aan vergoeding verschuldigd is, staat gelijk aan het bedrag dat de werknemer aan loon zou hebben verdiend wanneer hij zijn contract voor de volledige 6 maanden vol had gemaakt. De werkgever is daarom verplicht om zes maandsalarissen uit te keren aan de werknemer.

Matiging?

Een rechter mag deze vergoeding verminderen. Daarom gaat de werkgever in beroep en beroept zich op de slechte financiële situatie van de onderneming. Dit onderbouwt hij met twee jaarrekeningen, waarvan de laatste een verliesjaar betreft. Volgens de rechter echter zegt deze situatie niets over de huidige mogelijkheden tot uitbetaling van de salarissen. Bovendien is de werkgever niet aanwezig geweest bij de zitting en kon dus geen toelichting geven, waardoor de rechter het beroep van matigen aan zich voorbij laat gaan.

Billijke vergoeding werkgever aan werknemer

De arbeidsovereenkomst onrechtmatig van de ene op de andere dag opzeggen, is volgens de rechter ernstig verwijtbaar. Hierdoor is de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd naar de werknemer. In deze situatie had de werkgever direct een andere baan. Toch veroordeelt de rechter de werkgever tot de betaling van een billijke vergoeding van één maandsalaris.

Tip: Zorg dat de arbeidsovereenkomsten op orde zijn. Stem eventueel met je adviseur af welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot proeftijden en/of een tussentijds opzegbeding. Dit kan jou als werkgever veel tijd én geld besparen.

Heb je een vraag? Edwin helpt je graag verder!

Edwin Heeger
Vennoot