Tips en Tricks | augustus 2019


Zorg dat je up-to-date blijft en lees alles over recente en relevante ontwikkelingen, in de vorm van tips op een rijtje gezet door onze specialisten.

In het artikel vind je allerlei thema’s voor ondernemers, werkgevers en werknemers, de DGA en voor elke belastingbetaler!

Belangrijke thema’s augustus:

Nieuwe kleineondernemersregeling soms onvoordelig

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heb je nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is jouw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval word je automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. LET OP: dat is niet in alle gevallen voordelig! Aanmelden voor de nieuwe KOR is bijvoorbeeld nadelig als je hebt geïnvesteerd in onroerende en/of roerende zaken. Dit is het geval als daarop wordt afgeschreven en na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. Dit omdat je in die periode aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en 1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw moet toerekenen.

Lees er alles over in het artikel >>>

Verdubbeling van de bijtelling op elektrische auto’s in 2020

De bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s van de zaak wordt in 2020 verdubbeld van 4% naar 8%.
De bijtelling van 8% zal dan worden berekend over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde. Nu is dat nog 4% over de eerste € 50.000. De bijtelling wordt na 2020 verder in stappen verhoogd. In 2021 bedraagt deze 12% over de eerste € 40.000. In 2022 zal de bijtelling 16% bedragen en in 2025 17%. Met ingang van 2026 bedraagt de bijtelling 22%, daarmee gelijk aan die van gewone auto’s.

Lees er alles over in het artikel >>>

Oproepkrachten krijgen meer rechten

Als werkgever moet je in actie komen vanwege de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ op 1 januari 2020. Zeker als je gebruik maakt van oproepkrachten. Zij krijgen volgend jaar namelijk meer rechten. Als een contract 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een aanbod doen voor een vast aantal uren. Deze uren zijn gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

Lees er alles over in het artikel >>>

Veel leesplezier,

Het Baskuul team!