De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)


De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) is van kracht per 1 januari 2020. Meld je vanaf 1 juni 2019 aan om hier gebruik van te maken!

Eenmanszaken, maatschappen en VOF’s die in Nederland gevestigd zijn en slechts een beperkt btw-bedrag hoeven af te dragen, kunnen op dit moment nog een beroep doen op de kleineondernemersregeling btw (hierna: KOR). Met ingang van 1 januari 2020 ondergaat deze KOR echter aanpassingen en geld deze voor alle btw-ondernemers. Dus ook voor rechtspersonen zoals BV’s, stichtingen en verenigingen. Iedere btw-ondernemer kan – wanneer de omzet in een kalenderjaar niet hoger uitvalt dan € 20.000 exclusief btw – kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling BTW. De huidige KOR-regeling vervalt.

Keuze onder omzetgrens

De keuze voor de nieuwe kleineondernemersregeling moet de heffing van btw bij btw-ondernemers een stuk eenvoudiger maken. De kern van de regeling is dat een btw-ondernemer die onder de omzetgrens van € 20.000 per kalenderjaar blijft en ervoor kiest om de nieuwe kleine ondernemersregeling toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat de btw die andere btw-ondernemers in rekening brengen, niet in aftrek kan worden gebracht.

Btw-ondernemers die in de loop van het jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, zijn vanaf dat moment btw-plichtig. Zij moeten een btw-administratie voeren, btw-aangifte doen en facturen met btw uitreiken. De omzet voor het moment van overschrijding van de drempel blijft vrij van btw. De volgende drie jaren mag de btw-ondernemer vervolgens geen gebruik maken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Gevolgen als je deelneemt aan de KOR 2020:

 • Klanten betalen jou GEEN btw en jij draagt dus ook geen BTW af.
 • Je mag GEEN btw op jouw facturen vermelden. Je hoeft zelfs helemaal geen facturen meer te versturen voor de btw. Maar als je dat zelf wilt, of als je klanten daarom vragen, kan je wel een factuur uitreiken. Maar daarop mag je dan dus GEEN btw vermelden!
 • Voor de btw over zakelijke kosten en investeringen bestaat geen recht op aftrek. In sommige gevallen moet de btw die eerder is afgetrokken, worden herzien.
 • Geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen. Op belastingdienst.nl/kor lees je daar meer over.
 • De KOR kies je voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot je omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000 uitkomt. De deelname kan dus niet tussentijds beëindigd worden, omdat je bijvoorbeeld een grote investering wilt doen.
 • Op het moment dat je omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000 komt, dan moet je dat direct doorgeven. Want vanaf deze datum ga je weer btw-aangiftes doen omdat de KOR vervalt.

Gevolgen als je niet deelneemt aan de KOR 2020:

 • Je berekent wel btw aan jouw klanten over prestaties die met btw zijn belast. Deze btw dien je ook af te dragen.
 • Stuur facturen naar je klanten als je daartoe verplicht bent en vermeldt daarop btw.
 • Ga je zakelijke investeringen doen of ga je zakelijke kosten maken? Dan mag je de btw terugvorderen als je aan de voorwaarden voldoet.
 • Je doet btw-aangifte.
 • Wil je op een later tijdstip toch deelnemen aan de KOR? Dat kan als je op dat moment in Nederland gevestigd bent en niet meer dan € 20.000 omzet hebt in één kalenderjaar.

Te ondernemen acties:

 1. Schat in wat je te verwachten omzet in 2020 is. Houd daarbij rekening met investeringen die je wilt doen en bepaal of je in aanmerking komt voor de nieuwe kleineondernemersregeling.
 2. Ga na of er een btw-herziening moet worden gedaan als je voor de nieuwe KOR-regeling kiest.
 3. Meld je aan bij de Belastingdienst, indien je kiest voor de nieuwe KOR-regeling.
 4. Neem contact op met dé accountant en belastingadviseur uit Eindhoven en omstreken, wanneer je meer informatie over de nieuwe KOR-regeling en de gevolgen voor jouw onderneming wilt ontvangen.

Meld de toekomstige toepassing kleineondernemersregeling btw tijdig bij de Belastingdienst!

Om per 1 januari 2020 de vrijstelling voor de KOR toe te kunnen passen, moet de keuze vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst worden gemeld. De keuze voor de toepassing van de nieuwe kleine ondernemersregeling geldt voor minimaal drie jaar, tenzij de drempel wordt overschreden. De melding kan vanaf 1 juni 2019 worden ingediend.

Let op: startende btw-ondernemers die de nieuwe kleineondernemersregeling willen toepassen, moeten daarvan ten minste vier weken voor de start melding maken bij de Belastingdienst.