Prinsjesdag 2019


Zorg dat je up-to-date blijft en lees alles over recente en relevante ontwikkelingen inzake Prinsjesdag 2019, op een rijtje gezet door onze specialisten.

In het artikel zijn allerlei thema’s terug te vinden voor ondernemers, werkgevers en werknemers, de DGA en voor elke belastingbetaler!

Stapsgewijs minder zelfstandigenaftrek

Een van de maatregelen die op Prinsjesdag is bekendgemaakt is dat de zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.280) in 8 stappen van € 250 per jaar en 1 stap van € 280 wordt verlaagd, zodat deze aftrek uiteindelijk € 5.000 bedraagt in 2028. In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus maximaal € 7.030. U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:

• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
• tenminste 1.225 uren én
• 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming besteedt.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de
aftrek.

Lees er alles over in het artikel >>>

Minder en later verlaging VPB-tarieven

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan minder snel en later omlaag dan vorig jaar bij de Belastingplannen was besloten. Het 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat volgend jaar wel naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat niet volgend jaar maar pas in 2021 omlaag. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%. Desondanks blijft het interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door het vormen van een voorziening groot onderhoud of een garantievoorziening.

Lees er alles over in het artikel >>>

Meer vrije ruimte

De vrije ruimte wordt volgend jaar verruimd. U berekent de vrije ruimte dan als volgt: 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Bij € 400.000 loonsom kunt u nu € 4.800 onbelast vergoeden of verstrekken. Na de verruiming kunt u over dit bedrag € 6.800 belastingvrij vergoeden of verstrekken. De vrije ruimte wordt dus maximaal € 2.000 ruimer.

Lees er alles over in het artikel >>>

Wijziging BOX-3 heffing op komst

Tot slot brengen we je alvast op de hoogte van een belangrijke wijziging die eraan komt, maar die niet in de Belastingplannen 2020 is opgenomen, maar die wel voor u van belang kan zijn. Kort voor Prinsjesdag liet de Staatssecretaris van Financiën namelijk weten dat hij de box-3-heffing wil wijzigen.

Lees er alles over in het artikel >>>

 

Veel leesplezier,

Het Baskuul team!