Voorkomen faillissement

Voorkomen faillissementen door nieuwe wetgeving

In de praktijk komt het vaak voor dat bedrijven in de problemen komen door hoge kosten van schuldenlasten. De coronacrisis heeft hier natuurlijk de laatste tijd ook zeker aan mee geholpen. Tot nog toe is het vaak lastig gebleken om bepaalde schulden te saneren. Daardoor kwamen bedrijven die in potentie een goede toekomst tegemoet zouden kunnen gaan, soms in surseance van betaling terecht. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een faillissement. Het voorkomen van faillissementen is door nieuwe wetgeving die actief is vanaf 7 oktober 2020 wellicht vaker mogelijk.

Voorheen

Tot 7 oktober 2020 was het alleen mogelijk een onderhands akkoord te sluiten met schuldeisers van een bedrijf als alle schuldeisers en ook alle aandeelhouders hiermee akkoord gaan. Dit brengt onwenselijke situaties met zich mee. Hierdoor zou één schuldeiser of aandeelhouder in de weg kunnen liggen om bepaalde schulden te saneren. De andere schuldeisers ofwel aandeelhouders zouden hiermee benadeeld kunnen worden. De onderneming loopt dan onbedoeld toch het risico failliet te worden verklaard. Daarnaast kwam het voor dat de schuldeisers die wel wilden instemmen met het akkoord, een groot deel van herstructureringskosten op zich moesten nemen.

Vanaf 7 oktober 2020

Daarom is er nu een nieuwe regeling aangenomen. Het bedrijf dat in zwaar weer verkeerd kan een akkoord aanbieden over het saneren van bepaalde schulden bij één of meerdere schuldeisers. Als een deel van de schuldeisers niet akkoord gaat, kan er naar de rechtbank worden gestapt. De rechtbank beoordeelt het voorstel en geeft hier een akkoord op (of niet natuurlijk). Alle schuldeisers en aandeelhouders dienen zich aan het oordeel van de rechtbank te houden. Met andere woorden: als de rechtbank akkoord gaat, is het akkoord bindend voor alle schuldeisers en alle aandeelhouders. Dit wordt een dwangakkoord genoemd.

Let op

Ondanks dat deze regeling een extra optie schept om een faillissement of surseance van betaling te voorkomen, moet er ook worden opgelet. Er zijn namelijk een aantal punten die meespelen wanneer het deze regeling betreft. Zo moet het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoen om het tot een dwangakkoord te laten komen. Daarnaast is er sprake van een tegemoetkoming voor kleine crediteuren. Zij kunnen het vaak lastiger bolwerken om schulden niet terugbetaald te zien. Daarom krijgen zij minimaal 20% van de vorderingen op het bedrijf uitbetaald, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Daarnaast is het nog van belang om zekerheidsrechten (zoals een hypotheekrecht) goed te bekijken. De schuldeiser met een zekerheidsrecht kan namelijk niet meer uitbetaald krijgen dan de faillissementswaarde in contanten.

Contact

Heb je vragen over de nieuwe regelingen of wil je om een andere reden contact opnemen? Onze experts staan graag voor je klaar!

Tags: