Compensatieregeling transitievergoeding

Failliet bij pensioen, ziek of overlijden?

Wanneer een werkgever met pensioen gaat, ziek wordt of komt te overlijden, kost dit het bedrijf vaak veel geld. Dankzij de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging krijgen kleine werkgevers hier een helpende hand toegestoken.

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering, overlijden of ziekte van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV. De reden hiervoor is dat het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging, met name voor kleine werkgevers, kan leiden tot ongewenste financiële gevolgen. Daarom kun je in deze gevallen het UWV verzoeken om een compensatie van de betaalde transitievergoedingen die verstrekt zijn bij het eindigen van de onderneming. In deze blog lees je meer over deze compensatieregeling.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling, moet je als werkgever voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt voor in ieder geval één werknemer toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de bedrijfsbeëindiging. Je moet je dus allereerst wenden tot het UWV.
 • De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, omdat de onderneming door pensioen, overlijden of ziekte van de werkgever wordt beëindigd;
  • Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-leeftijd heeft bereikt of dat de werkgever deze leeftijd bereikt binnen 6 maanden, nadat hij het verzoek heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst op te zeggen;
  • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na het overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst(en) bij het UWV;
  • Bij ziekte geldt dat de werkgever door ziekte niet door kan of kon gaan met zijn werk binnen 26 weken nadat de bedrijfsarts hierover had geadviseerd. Let op: compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever kan nog niet aangevraagd worden. De datum hiervoor is nog niet bekend!
 • Je hebt maximaal 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning;
 • De bruto transitievergoeding is betaald op of na 1 januari 2021. Let op: heb je als werkgever alleen de netto-vergoeding aan de werknemer betaald zonder afdracht aan de Belastingdienst dan wordt de compensatie-aanvraag afgewezen!
 • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de datum van de (onder de eerste voorwaarde genoemde) verleende ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Let op: bij een BV respectievelijk NV is de werkgever geen natuurlijke persoon, maar een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan vanzelfsprekend niet overlijden of met pensioen gaan. Toch worden deze rechtspersonen ook gecompenseerd als de DGA aan de voorwaarde voor pensionering voldoet, of is overleden. Andere rechtspersonen dan de BV en NV, zoals de stichting en de vereniging, komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding.

Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie is gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer ingevolge de wet recht op had. Dit betekent dat je de volledig betaalde transitievergoeding vergoed kunt krijgen! Echter, als je met jouw werknemer(s) een hogere transitievergoeding afspreekt dan in de wet staat dan krijg je dit niet extra vergoed. Houdt hier dan ook altijd rekening mee.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat voor de transitievergoeding elk jaar een wettelijk maximum bedrag wordt bepaald. De compensatie is nooit hoger dan dit maximumbedrag, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit maximum.

Aanvraagproces

De compensatie moet je aanvragen bij het UWV binnen 12 maanden, nadat je voor de eerste werknemer toestemming hebt gekregen (van het UWV of de rechtbank) om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze aanvraag dien je online in middels een hiervoor bestemd formulier. Dit formulier vind je in jouw werkgeversportaal op uwv.nl. Daarnaast heb je het volgende nodig:

 • e-Herkenning;
 • actief KvK-nummer (de aanvraag wordt afgewezen als de onderneming niet meer actief is);
 • de arbeidsovereenkomst(en);
 • bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst(en);
  • beëindiging of vaststellingsovereenkomst
  • uitspraak van de rechter
  • opzeggingsbrief
 • loonstrook met het laatst verdiende salaris;
 • berekening van de betaalde transitievergoeding(en)
 • bewijs dat de transitievergoeding betaald is en op welke datum

Heb je geen e-Herkening dan kun je ons machtigen om de aanvraag voor jou te doen. Ook als je hulp nodig hebt bij het aanvraagproces of andere vragen hebt, helpen wij jou uiteraard graag verder.

Tags:
Baskuul sluit zich aan bij OAMKB

Belangrijk nieuws! Baskuul Adviseurs sluit zich aan bij oamkb

Al jaren streven wij ernaar om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Bij Baskuul geloven we in betrokkenheid, meedenken en voortdurende optimalisatie. Om deze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen, hebben we besloten om een strategische stap te zetten naar de toekomst: Baskuul Adviseurs is nu onderdeel van oamkb.