E-herkenning

E-herkenning benodigd voor jouw onderneming!

Sinds kort moeten onder meer ondernemers met een B.V. via E-herkenning aangifte doen. Dit is een manier om digitaal met de overheid te communiceren. De aanbieders van E-herkenning zijn commercieel en dit kost de ondernemer geld. De kosten variëren tussen de 40 en 80 euro per jaar. Dat is afhankelijk van welke aanbieder je kiest.

Het aangiftesysteem waarmee onder meer ondernemers met een B.V. hun aangifte in kunnen dienen is daarmee gewijzigd per 1 januari 2020. Overigens is dit systeem nog niet door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dat ondernemers moeten betalen om aangifte te kunnen doen, kan namelijk op veel kritiek rekenen. Ook stichtingen, goede doelen en organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven moeten met het systeem van E-herkenning werken.

Verplichting niet in lijn met wetgeving

Zo hebben de ChristenUnie, CDA, VVD en D66 al aangegeven dat dit besluit van de Belastingdienst tegen de wet indruist. Ook is het lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk om E-herkenning aan te vragen voor uitzonderingsgevallen. Kerkgenootschappen en buitenlandse ondernemingen met Nederlands personeel bijvoorbeeld.

Ondanks dat er nog veel onduidelijkheid heerst over het gebruik van E-herkenning, is dit wel al doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2020 is het voor rechtspersonen, zoals B.V.’s, alleen nog mogelijk om met E-herkenning in te loggen en aangifte te doen. Ook stelt de Belastingdienst de eis dat het betrouwbaarheidsniveau ten minste niveau 3 moet zijn.

E-herkenning bij eenmanszaak of VOF

Ondernemers met een eenmanszaak kunnen inloggen met hun DigiD voor het indienen van de omzetbelastingaangifte, maar ook voor administratieve zaken, zoals het wijzigen van een rekeningnummer. Voor ondernemers met een VOF is hetzelfde van toepassing als voor ondernemers met een B.V. Enkel inloggen met E-herkenning is dan nog mogelijk.

Een vervolg op bovenstaande kan niet uitblijven. Maar dat de manier van communiceren met de Overheid via E-herkenning gaat lopen, is duidelijk. Over de kosten is het hoogste woord nog niet gesproken en ook dat zal vervolgd worden.

Het Baskuul team