Vijf tips voor een fiscaal goed jaar

Het is alweer het laatste kwartaal van 2023. Wij hopen dat je er weer een succesvol 2024 van maakt. Om jou hierbij te helpen, geeft onze belastingadviseur Martijn Kanters vijf tips voor een goed fiscaal jaar.

  1. Denk eens aan pensioensparen via lijfrente. Dit houdt in dat je eenmalig of periodiek een bedrag stort, dat je bank of verzekeraar uitkeert vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Het bedrag dat je inlegt, is aftrekbaar van jouw inkomen!
  2. Er bestaat een mogelijkheid tot het middelen van jouw inkomen. Het laatste tijdvak om te middelen is 2022, 2023 en 2024. Heb je een wisselend inkomen, dan kan het interessant zijn om hier extra alert op te zijn en de juiste jaren uit te kiezen voor een zo groot mogelijk voordeel. De regeling ziet er als volgt uit: je telt het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt dit door drie. Bereken vervolgens hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Vergelijk dit met de werkelijk betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan 545 euro is? Dan kun je belasting terugvragen;
  3. Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan en voorkom zo belastingrente;
  4. Let op met lenen uit je b.v. in verband met de Wet Excessief Lenen. Leen je meer dan 700.000 euro (eigen woningleningen zijn uitgesloten)? Dan wordt het bedrag boven 700.000 euro belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2);
  5. Wil je dividend uitkeren aan je aandeelhouders? Wacht nog even tot 2024 als het gaat om een bedrag tot 67.000 euro. Het wordt vanaf dat moment minder zwaar belast!

Wil je meer weten of wil je graag advies van één van onze bedrijfsadviseurs? Neem dan contact op via 040-2810371.