Tegemoetkoming vaste lasten

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS-regeling, kan vanaf 30 juni 2020 worden aangevraagd. Dit kan uiterlijk tot 30 oktober 2020. In deze nieuwsbrief lees je alles over deze nieuwe regeling.

De TVL-regeling

De TVL-regeling is er om mkb-bedrijven te helpen. Met een eenmalige subsidie om een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september te betalen. De subsidie is voor ondernemers en zzp’ers die door de Corona crisis meer dan 30% van hun omzet verloren hebben en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals onder meer huur, pacht, onderhoud en verzekeringen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Het belangrijkste verschil met de TOGS-regeling is dat de TVL-regeling rekening houdt met de hoogte van het omzetverlies. Dit was bij de TOGS-regeling niet het geval.

De voorwaarden

Om voor de TVL-regeling in aanmerking te komen, moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren in de periode juni t/m september 2020 door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten in de periode juni t/m september 2020.
 • De hoofd- of nevenactiviteit van het bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Het bedrijf is op of na 31 december 2019 niet failliet verklaard of heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Let op:

 • Heb jij jouw onderneming na 15 maart 2020 met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister van de KvK om zo ook in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling of TVL-regeling? Dan kom je niet in aanmerking voor een TVL-subsidie;
 • Als je subsidie aanvraagt op basis van een nevenactiviteit dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.
 • Heb je voor de TOGS-regeling een melding niet-aansluitende SBI-code gedaan? Dan is het advies vanuit de RVO om de TVL-aanvraag uit te stellen, totdat je een reactie hierop hebt gekregen.

Tip:

 • Als je het lastig vind om jouw omzetverlies vooraf in te schatten óf je zo min mogelijk risico wilt lopen op terugbetaling, dan kun je ervoor kiezen om de TVL-regeling op een later tijdstip aan te vragen. Je kunt de aanvraag immers tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur doen. Hoe langer je wacht, hoe beter je het omzetverlies kunt inschatten.

Subsidiebedrag


De TVL-subsidie is geen vooraf vastgesteld bedrag, zoals bij de TOGS-regeling wel het geval was. Hoeveel je ontvangt, hangt af van het omzetverlies en het percentage vaste lasten. Houdt er hierbij rekening mee dat het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betekent dat dit percentage per sector vaststaat en de werkelijke vaste lasten buiten beschouwing gelaten worden. Je vind de vastgestelde percentages vaste lasten per branche hier. Dit percentage heb je nodig om de hoogte van de subsidie te kunnen berekenen. Daarnaast staat het los van de voorwaarde dat je ‘minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebt in de periode juni t/m september 2020’.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Je moet vóór 1 april 2021 het werkelijke omzetverlies melden. Je krijgt dan binnen 16 weken bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan ontvangt je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je de subsidie (gedeeltelijk) terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000. Probeer dan ook het omzetverlies zo goed mogelijk in te schatten óf te wachten met de aanvraag, totdat je meer zekerheid hebt over het omzetverlies.

Aanvraagproces


Je vraagt de tegemoetkoming vaste lasten aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf dinsdag 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. Binnen 8 weken hoor je per e-mail of de aanvraag is goedgekeurd. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvang je het bedrag meestal binnen 3 werkdagen na het verzenden van de beslissing op jouw rekening.

Houdt er rekening mee dat de controles op de aanvragen achteraf plaatsvinden. Het kan dus voorkomen dat er achteraf om extra bewijsmateriaal verzocht wordt. Als uit de controle blijkt dat je geen recht had op de subsidie, dan wordt het uitbetaalde bedrag teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Zorg dus dat je bij de aanvraag de juiste gegevens aanlevert en alles naar waarheid invult. Heb je liever dat wij de aanvraag voor jou invullen? Dat kan ook!

Wil je weten of jij voor de TVL-regeling in aanmerking komt, wil je dat wij jou helpen bij de aanvraag of heb je andere vragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen jou graag verder!