Wetswijzigingen 1 juli 2020

Wetswijzigingen 1 juli 2020

Het arbeidsrecht kent een aantal wetswijzigingen per 1 juli 2020. Onderstaand tref je daarom een uiteenzetting aan van deze nieuwe wetten en regels, welke van belang zijn voor ondernemers met personeel. Eerst bespreken we het geboorteverlof en vervolgens het minimumloon.

Aanvullend geboorteverlof


Een van de wetswijzigingen per 1 juli 2020 ziet op het geboorteverlof. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt een partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag, dan krijgt hij of zij, op basis van de regels tot 1 juli, 30 uur geboorteverlof. Dit geboorteverlof moet binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen. De werkgever betaalt het loon in deze periode volledig door.

Naast het gewone geboorteverlof, kunnen partners vanaf 1 juli 2020 ook maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit aanvullende verlof krijgt de partner een uitkering van het UWV. De hoogte van de uitkering tijdens het aanvullende geboorteverlof is 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Een werkgever vraagt de uitkering aan en het UWV maakt de uitkering vervolgens over aan de werkgever. De werkgever keert deze uitkering vervolgens weer uit aan de werknemer.

Wil een werknemer in aanmerking komen voor aanvullend geboorteverlof? Dan moet hij of zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Jouw werknemer is de partner van de moeder van het kind. Hiervan is sprake als de moeder van het kind is getrouwd met de partner; óf
  • een geregistreerd partnerschap heeft met de partner; óf
  • ongehuwd samenwoont met de partner én gezamenlijk de kosten voor de woning en het huishouden deelt.
  • Jouw werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen;
  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
  • Het aanvullende verlof wordt opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

De 5 weken termijn is vrij in te vullen. In overleg met jouw werknemer kan het aanvullend verlof bijvoorbeeld ook over een langere periode dan 5 weken gespreid worden. Ook is het mogelijk om minder dan 5 weken geboorteverlof op te nemen.

Nieuw minimumloon


Onder de wetswijzigingen per 1 juli 2020 valt ook het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat men minimaal moet betalen aan werknemers. Alle medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon en de hoogte hiervan wijzigt per 1 juli 2020. Ook het minimumjeugdloon wijzigt per 1 juli 2020.

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2020:

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
Vanaf 21 jaar € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.344,00 € 310,15 € 62,03
19 jaar (minimumjeugdloon) € 1.080,00 € 232,60 € 46,52
18 jaar (minimumjeugdloon) € 840,00 € 193,85 € 38,77
17 jaar (minimumjeugdloon) € 663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar (minimumjeugdloon) € 579,60 € 133,75 € 26,75
15 jaar (minimumjeugdloon) € 504,00 € 116,30 € 23,26

Let op:

  • Het minimumloon wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast.
  • Als je onder een CAO valt, dan betaal je mogelijk een hoger minimumloon.
  • Werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten, hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. Ook werknemers uit het buitenland moet je het minimumloon betalen.
  • Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken.