Wwft

Wwft


Wwft

De Wwft is voor ons als accountantskantoor heel bekend. Maar hoe zit dat voor ondernemers die onder deze wet vallen? De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) doet wat de naam doet vermoeden. De regelgeving moet ervoor zorgen dat het financieren van terrorisme of witwassen van geld aan het licht komt. Vanaf 1 januari 2019 is de handhaving op de Wwft veel scherper geworden. Maar welke ondernemers hebben hier nu eigenlijk mee te maken en wat houdt de wet precies in?

Ondernemers hebben de kans om met grote contante betalingen te maken te krijgen. Zeker als de onderneming wat groter is. Grote contante betalingen betreffen betalingen van € 10.000,- aan contanten of meer of de waarde daarvan in vreemde valuta. Bij dit soort betalingen stelt de Wwft dat er een grotere kans is op het witwassen of financieren van terrorisme.

Meldplicht

Niet alleen ondernemers die contant geld ontvangen, hebben een meldplicht; dit geldt ook voor wie deze goederen in- of aankoopt. Bij elke overdracht van € 10.000,- in contant geld moeten beide partijen hier melding van maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FUI). Is er een lager bedrag betaald, maar bestaat bij één van beide partijen het vermoeden dat er sprake is van witwassen of financiering van terrorisme? Ook dan is er een meldplicht. Overigens maakt het niet uit of het bedrag in één keer wordt betaald of in meerdere kleine termijnen. Voor sommige goederen ligt de grens niet op € 10.000,- maar op € 20.000,-. Hierbij gaat het om de volgende goederen:

  • voertuigen of schepen;
  • kunst of antieke voorwerpen;
  • edelstenen of edele metalen;
  • sieraden of juwelen.

Ook wanneer er zaken worden gedaan met een land dat op de lijst van risicolanden staat (bekijk de lijst van de FATF), moet er een melding worden gemaakt. Risicolanden betreffen alle landen waar een grotere kans is op witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Doe je zaken met deze landen, zorg dan al het bewijsmateriaal van onderzoek en transacties bewaard blijft. Het is aan jou om aantoonbaar te maken dat je de wetgeving naleeft. Bewaar ook de eventuele meldingen bij de FUI en de ontvangstbevestiging hiervan.

Cliëntonderzoek

Naast het maken van een melding is bij elke contante betaling van € 10.000 of meer (of de waarde ervan in vreemde valuta) ook een cliëntonderzoek verplicht. Let wel, dit onderzoek moet gebeuren voorafgaand aan de transactie. Zorg dat je de identiteitsgegevens van de betreffende relatie nagaat en de gegevens van zijn of haar identiteit opslaat. Zeker moet zijn dat de gegevens die zijn verstrekt ook daadwerkelijk van hem of haar zijn. Bewaar in ieder geval de volgende gegevens van de transactie:

  • De identiteitsgegevens van de klant;
  • De aard en het nummer van het identiteitsbewijs;
  • De aard, plaats, omvang en het tijdstip van de transactie;
  • De herkomst en bestemming van het geld dat bij de transactie betrokken is;
  • Overige belangrijke of bijzondere omstandigheden.

Wil je meer informatie over het doen van cliëntonderzoek of heb je andere vragen over de Wwft, neem dan contact op met één van onze experts.

Heb je een vraag? Arthur helpt je graag verder!

Arthur Heeger AA
Vennoot/Accountant