aanmelden

Aanmelden nieuwe KOR, verstandig?


Per 1 januari 2020 gaat de kleine ondernemersregeling 2020 in. Sinds 1 juni 2019 kunnen ondernemers met een eenmanszaak, maatschap of VOF zich hiervoor aanmelden. De inschrijftermijn sluit op 20 november aanstaande, dan moet het inschrijfformulier bij de Belastingdienst binnen zijn. Later kan er ook nog ingeschreven worden, maar dan kan er niet meer per 1 januari 2020 gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling. Eenmaal ingeschreven betekent dat de onderneming ingeschreven staat voor drie jaar, tenzij binnen deze drie jaar de omzet boven de € 20.000 per kalenderjaar uitkomt. Is aanmelden voor de nieuwe KOR verstandig in jouw situatie?

De keuze voor de nieuwe kleine ondernemersregeling betekent dat een btw-ondernemer onder de omzetgrens van € 20.000 per kalenderjaar géén btw in rekening hoeft te brengen aan zijn afnemers (en dus ook geen btw-aangifte doet). Maar het betekent ook dat de ondernemer géén recht heeft op btw-teruggaaf van zijn inkopen. De keuze is zoals gezegd meteen voor drie jaar, tenzij de omzet binnen die drie jaar boven de € 20.000 uitkomt. Dit maakt de keuze voor het wel of niet deelnemen aan de nieuwe kleine ondernemersregeling moeilijker in een aantal situaties.

Situatie 1. btw niet doorberekenen in het tarief.

Stel, er is gekozen om deel te nemen aan de nieuwe kleine ondernemersregeling. Je hoeft dan geen btw in rekening te brengen voor jouw klanten, wat kan betekenen dat jij jouw producten of diensten goedkoper kunt aanbieden. Wanneer dit het geval is, loop je echter het risico dat dit je later gaat opbreken. Wanneer je namelijk binnen de 3-jaarstermijn over de omzetgrens van € 20.000 per kalenderjaar heen gaat, wordt jouw onderneming wél btw-plichtig. Over alles wat jij verkoopt bóven deze € 20.000 in het betreffende kalenderjaar moet jij dus wél btw afdragen. Dit betekent dat je tarief omhoog moet als je de btw wilt doorberekenen aan de klant. ALs je dit niet doet, gaat het volledige bedrag aan verschuldigde btw rechtstreeks van jouw winst af. Dit is natuurlijk een forse kostenpost.

Situatie 2. investeringen

De btw-wetgeving kent een herzieningstermijn. Dit houdt in dat wanneer een onderneming binnen een bepaalde periode ophoudt btw-plichtig te zijn, wat het geval is wanneer er gekozen wordt voor de nieuwe kleine ondernemersregeling, herziening plaats kan vinden. Dit speelt als je de afgelopen 5 tot 10 jaar geïnvesteerd hebt en hierbij de btw op deze investeringen teruggevorderd hebt. Het kan dan zijn dat je, wanneer je kiest voor de nieuwe kleine ondernemersregeling, deze (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Overigens kunnen ook investeringen die in de toekomst gepland zijn nadelig uitpakken onder de nieuwe kleine ondernemersregeling. Er is dan immers geen sprake van aftrek van btw op deze investeringen, omdat de regeling voor drie jaar geldt. Stijgt de omzet dan ook nog boven de omzetgrens van € 20.000, dan betekent dit dat er geen aftrek van btw is op de investeringen, maar wel btw afgedragen moet worden over de omzet. Dubbel nadelig dus!

Situatie 3. dalende omzet

Stel, er is gekozen om gebruik te maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling. Binnen 3 jaar is er sprake van een omzet boven de omzetgrens van € 20.000 per kalenderjaar, dus de regeling vervalt en de onderneming wordt btw-plichtig. Dit is dan meteen voor drie jaar, dus er mag 3 jaar geen gebruik gemaakt worden van de kleine ondernemersregeling. Wanneer de omzet in die jaren daalt, moet er dus alsnog btw worden afgedragen. Dit kan nadelig zijn voor jou als ondernemer.

Laat je adviseren!

Zorg ervoor dat je de juiste keuze maakt, want zoals hierboven te lezen kan een foutieve keuze in jouw specifieke situatie veel geld kosten. Wil je hier graag advies over, neem dan contact op! Ook kun je op onze site een uitgebreid artikel vinden over hoe de nieuwe kleine ondernemersregeling precies in elkaar zit. Klik hier voor het artikel! Volg ook onze Linkedin pagina als je vaker handige tips en tricks wilt ontvangen!

Fijne dag!

Het Baskuul team.