Tegemoetkoming

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling), eerder bekend onder de naam ‘Noodloket’, is opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel. Deze regeling ziet op sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het Corona virus. Deze bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- per onderneming. Let op: het is dus niet mogelijk om ook per vestiging een vergoeding te krijgen. De vergoeding is wel vrijgesteld van belastingen. Hieronder lees je welke sectoren voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Getroffen sectoren

De tegemoetkoming geldt (vooralsnog) voor ondernemingen in de volgende sectoren:

 • eet- en drinkgelegenheden;
 • bioscopen;
 • haar- en schoonheidsverzorging;
 • reisbemiddeling en reisorganisaties;
 • rijschoolhouders;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • casino’s.

Hierbij is het van belang dat een van deze sectoren als hoofdactiviteit staat vermeld in het KvK Handelsregister. De SBI-code is in dit geval leidend. Deze code staat voor Standaard Bedrijfsinformatie en is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van jouw onderneming in het KvK Handelsregister.

Let op: ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Welke ondernemers hier precies onder gaan vallen, is nog niet bekend gemaakt. Zodra dit bekend is, laten wij jou dat weten.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister vóór 16 maart 2020;
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KvK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het KvK met een van bovenstaande sectoren. Hiervoor is de SBI-code leidend.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KvK Handelsregister.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • De ondernemer mag over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun hebben ontvangen.
 • De ondernemer verwacht, in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te hebben. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verwacht, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies van ten minste 4.000 euro.
 • Niet-horecaondernemingen dienen ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres va de eigenaar/eigenaren. Het privéadres mag dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres van de onderneming;
 • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 zijn uitgezonderd en dienen in elk geval 2 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.

De aanvraag

Je kunt tot en met 26 juni 2020 een aanvraag voor deze tegemoetkoming indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervoor heb je een e-Herkenningsmiddel van niveau 1 of hoger nodig of een DigiD. De aanvraag zal, bij verstrekking van de juiste gegevens, binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. Houdt er rekening mee dat de controle op de aanvraag achteraf gebeurd. Als blijkt dat je onjuiste gegevens hebt verstrekt of de tegemoetkoming onterecht is verstrekt dan wordt de tegemoetkoming herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling. Het is dus van belang dat jouw onderneming aan de voorwaarden voldoet én de aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend!

Wil je weten of jouw onderneming in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, neem dan contact met ons op en wij helpen jou graag verder. Ook als je wil dat wij de aanvraag voor jou indienen, kun je bij ons terecht. Zie het Machtigingsformulier TOGS-regeling, stuur zo snel mogelijk een ingevuld exemplaar naar ons op, zodat wij de aanvraag kunnen doen. Is de TOGS-regeling niet geheel duidelijk of heb je nog andere vragen? Neem gerust contact op met een van onze experts!

Zie hier een overzicht (door Rijksoverheid opgesteld) van het Noodpakket van de rijksoverheid welke duidelijk de huidige regelingen weergeeft.

E-herkenning

Let op! Voor een aanvraag van deze regeling heb je in de meeste gevallen e-herkenning nodig. Vermoedelijk is ook e-herkenning benodigd voor overige regelingen ter compensatie i.v.m. het Corona virus. Zorg dus dat je e-herkenning goed hebt geregeld voor jouw bedrijf. Eerder stuurden we al berichten over deze e-herkenning, je kunt deze berichtgeving hier terugvinden.